آلبالو بستنی

آلبالو بستنی

مواد لازم آب آلبالو: یک لیوانشربت آلبالو: یک‌چهارم لیوانبستنی وانیلی: یک لیوانآلبالو هسته گرفته: نصف لیوانروش تهیه۱. ابتدا آب آلبالو را داخل ۲ لیوان تقسیم کرده بستنی را نیز که کمی شل شده به آرامی روی آب آلبالو می‌ریزیم چون اگر آهسته این کار را انجام دهیم تقریبا بستنی روی آب آلبالو می‌ماند.۲. شربت آلبالو را نیز روی بستنی‌ها تقسیم می‌کنیم و در نهایت روی نوشیدنی را با آلبالو هسته گرفته تزئین می‌کنیم.