افتتاح فست فود کی با کی – عباس حسینی IRANHFC

افتتاح فست فود کی با کی – عباس حسینی IRANHFC

افتتاح فست فود کی با کی - عباس حسینی IRANHFC

افتتاح فست فود کی با کی - عباس حسینی IRANHFC

افتتاح فست فود کی با کی توسط گروه iranhfcراه اندازی فست فود، تجهیز فست فود و افتتاح فست فود کی با کی کاملا بر عهده گروه صنعتی iranhfc بوده است.

راه اندازی فست فود | راه اندازی رستوران | IRANHFC