. ال سلر د کان روکا(El Celler de Can Roca) مکان: گیرونا، اسپانیا

. ال سلر د کان روکا(El Celler de Can Roca) مکان: گیرونا، اسپانیا

مکان: گیرونا، اسپانیامالک اولین و بهترین رستوران دنیا برادران روکا می باشند.این برادران سرآشپز که شهرتشان را مدیون مادرشان هستند آشپزی را نزد مادرشان یاد گرفته اند.این رستوران بهترین مکان برای خوردن غذاهای مدرن اسپانیا می باشد. غذای مشهور این رستوران شاه میگو کبابی و مخلفات خاص آن می باشد.