تاسیسات در فست فود و کافی شاپ

تاسیسات در فست فود و کافی شاپ

یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید در راه اندازی فست فود و کافی شاپ مورد توجه قرار گیرد،میزان برق و گاز مورد نیاز مجموعه می باشد.به طور کلی تاسیسات فست فود را می توان به بخش های زیر تقسیم بندی نمود:
 • گاز مورد نیاز
 • نقشه لوله کشی گاز
 • برق مورد نیاز
 • نقشه برق کشی
 • مکان کف شورها
 • مکان مورد نظر برای سینک
 • کابل کشی شبکه
 • تلفن ها
 • کابل دوربین های مدار بسته
 • کانال کشی هود
 • محاسبه سانتریفوژ مورد نیاز
 • ...
1233عدم توجه کافی به هر یک از موارد زیر می تواند موجب زیان های جبران ناپذیری برای مجموعه  گردد.کارشناسان خبره گروه iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ) در مرحله راه اندازی فست فود با توجه به نکات فوق و طراحی دقیق نقشه تاسیسات آشپزخانه ای امن را برای فست فودها ایجاد نموده اند.