تقدیر از احمد صادقیان مدیریت عامل شرکت تک ماکارون در جشنواره “رمز موفقیت”

تقدیر از احمد صادقیان مدیریت عامل شرکت تک ماکارون در جشنواره “رمز موفقیت”

نخستین جشنواره رمز موفقیت پس ازتهیه و پخش برنامه تلویزیونی پربیننده “رمز موفقیت” که به مصاحبه با خودساختگان ایرانی می پرداخت و طرز فکر و تجربیات افراد موفق را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد، برگزار گردید .به گزارش اگروفودنیوز ،هدف برنامه”رمز موفقیت” معرفی افراد موفق و نمایش الگوهای مناسب در زمینه های مختلف از جمله اجتماعی، علمی و فرهنگی و همچنین بیان راه‌های موفقیت و رموز آنها در عرصه ‌های مختلف بوده است و در نخستین جشنواره، افرادی که به راستی توانسته‌اند مسیر موفقیت را طی کنند و به اهداف تعریف شده در ذهنشان برسند و به نوعی شعار ” خواستن، توانستن است “را به واقعیت تبدیل کنند مورد تقدیر قرار گرفتند.