رستوران Albion

رستوران Albion

این رستوران بریتانیایی بسیار پرطرفدار است، مخصوصا در یکشنبه ها که رست مخصوص در آن سرو می شود. به جز رست سنتی، منوی این رستوران با غذا های خلاقانه ای که در آن عناصر جدید غذا های بریتانیایی استفاده شده پر شده است.