رستوران «El Celler de Can Roca

رستوران «El Celler de Can Roca

از ۱۰۰ رستوران برتر جهان، رستوران «El Celler de Can Roca» در خرنا اسپانیا در مقام نخست قرار دارد. این رستوران توسط ۳ برادر اداره می شود.باغذاهای مخصوص ومدیریت عالی ،سرویس دهی سریع و مرتب واز مواد غذایی تازه