رستوران Gajalee

رستوران Gajalee

این رستوران هندی از طرف مهمانانش به شدت استقبال می شود و سرویس بسیار خوبی به آن ها می دهد. در این رستوران می توانید غذا های مختلفی را صرف کنید. این رستوران تمرکز خود را بر روی غذا های دریایی مانند خرچنگ، حلزون و لابستر قرار داده است.