رستوران The Spice Route

رستوران The Spice Route

این رستوران به خودی خود می تواند به عنوان قسمتی از هنر در نظر گرفته شود. در این رستوران شما می توانید از غذا های بی نظیری مانند میگو های سبک Kerala در محیطی خارق العاده همراه با تزئینات و تاثیرات آسیایی لذت ببرید