رستورانNew Martins

رستورانNew Martins

ین مکان که در کنار سینمای Strand قرار دارد یکی از بهترین جاهای بمبئی است که غذای گوان (Goan) را سرو میکند. غذا در این محل ارزان و ساده است اما طعم فوق العاده ای دارد.این رستوران  غذایش کاملا مناسب سینما بوده وباقیمت مناسب مشتریان زیادی دارد