طرزتهیه ماهی درفر

طرزتهیه ماهی درفر

● مواد لازم : ▪ ماهی قزل آلا، ۱ عد د ▪ گوجه فرنگی حلقه شد ه، ۲ عد د ▪ لیمو ترش تازه حلقه شد ه، ۱ عد د ▪ نمک، به مقد ار لازم ▪ پود ر زنجبیل، به مقد ار لازم ▪ سیر و شوید تازه، به مقد ار لازم ● طرز تهیه : بهترین روش طبخ برای ماهی قزل آلا به این نحو است که ماهی را شسته و بعد از تمیزکرد ن د اخل شکم آن را کمی سیرتازه بمالید و مقد اری پود ر زنجبیل و نمک به آن بزنید و مقد اری شوید تازه د رون شکم قرار د اد ه و بگذارید یک ساعت د ر یخچال بماند . بعد از یک ساعت ماهی را از یخچال بیرون بیاورید و با استفاد ه از برس آشپزخانه کمی روغن( حد ود نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون) روی آن بمالید . روی کاغذ آلومینیوم چند حلقه گوجه فرنگی بگذارید و بعد چند حلقه لیموترش و بعد ماهی را روی گوجه و لیموترش قرار د هید . سپس د وباره لیموترش و گوجه فرنگی روی ماهی بچینید و کاغذ را محکم ببند ید و د ر فر روی میله های وسط با د رجه حرارت ۲۵۰ـ۲۲۰ د رجه سانتیگراد بگذارید . د ر مد ت نیم ساعت تا ۴۵ د قیقه ماهی آماد ه می شود و عصاره گوجه و لیموترش به خورد ماهی می رود . غذای بسیار خوشمزه ای است .