طرز تهیه شربت جُلاب:

طرز تهیه شربت جُلاب:

مواد لازم شربت جُلاب:نبات سفید ۱ کیلو گلاب ۳ کیلو زعفران نیم مثقالطرز تهیه شربت جُلاب: ابتدا نبات و گلاب را با شعله ملایم بجوشانید در حین جوشیدن کف آن را بگیرید و صاف نمایید به قدری بجوشد تا اینکه نصف شود. سپس زعفران را با مقداری گلاب حل کرده و سپس به نبات و گلاب اضافه کنید. شربت جلاب آماده است، هنگام استفاده از آن می‌توانید با آب سرد یا عرقیات مناسب و فرنجمشک و یا تخم ریحان و... بنوشند.