قووتو

اصلی ترین و سنتی ترین مواد لازم قووتو عبارتند از:• تخم خرفه ۵۰۰ گرم • بذر کتان ۲۰۰ گرم • جو ۲۵۰ گرم • شاه دانه (کنف) ۲۰۰ گرم • تخم کاهو ۲۰۰ گرم • موردانه ۱۰۰ گرم • تخم گشنیز ۱۵۰ گرم • تخم آفتابگردان ۲۰۰ گرم • سیاه دانه ۱۰۰ گرم • کنجد ۲۰۰ گرم • جدوا ۲۵ گرم • هل باد ۵۰ گرم • هل سبز ۱۰ گرم • شقاقل ۲۰ گرم • خشخاش ۲۵۰ گرم • قهوه ۱۵۰ گرم • تاجریزی (روپاس) ۵۰ گرم • دارچین ۵ گرم • زنجبیل ۵ گرم • فلفل سیاه ۵ گرم • ریشه جوز ۱۰ گرم • مرزنگوش (مرزنجوش) ۱۰ گرم • آویشن ۱۰ گرم • زنیان ۱۰ گرم • عاقرقرحا ۵ گرم • زعفران ۵ گرم • مغز بادام ۲۵ گرم • مغز فندق ۲۵ گرم • بادام هندی ۲۵ گرم • مغز پسته ۲۵ گرم • مغز گردو ۲۵ گرم • انجیر ۲۵ گرم • نارگیل ۲۵ گرم • نخود ۱۰۰ گرم • جوز هندی ۱۰ گرم • میخک ۵ گرم • بهارنارنج ۱۰ گرم • بابونه ۲۵ گرم • رازیانه ۵ گرم • افتیمون ۲۵ گرمنکته ی مهم در برشته کردن مواد قووتو یا قاووت:موادی که نیاز به برشته کردن آنها است: تخم خرفه، بذر کتان، جو، شاه دانه (کنف)، تخم کاهو، موردانه، تخم گشنیز، تخم آفتابگردان، سیاه دانه، خشخاش، قهوه.روش تهیه:ابتدا تمام مواد را تمیز کرده، سپس برشته کنید و همه مواد را با هم ترکیب کرده و به نسبت وزن ترکیب بدست آمده ۲ برابر شکر اضافه کرده سپس آسیاب کنید.طرز استفاده:معمولا روزانه چند قاشق از قووتو را مصرف می‌کنند. برخی نیز آن را در آب جوش می‌ریزند و استفاده می‌کنند. گرچه می‌توان آن را با شیر یا چایی نیز مصرف کرد.