لیست قیمت تجهیزات فست فود

لیست قیمت تجهیزات فست فود

لیست قیمت تجهیزات فست فود

  • سرخ کن مرغ هنی پنی ۸۰۰۰
۳۶ تکه،تحت فشار،مدل PFG-600قیمت:      ۳۸   میلیون تومان
  • گریل استیک دوکاره ۷۳ CM
قیمت:  ۱۵۵۰ هزار تومان
  • فر پیتزا HFC 4- 6500
قیمت: ۱۸/۵ میلیون تومانقیمت سایر تجهیرات در حال بارگذاری می باشد