منابع انسانی یا ماشین آلات در فست فود و کافی شاپ

منابع انسانی یا ماشین آلات در فست فود و کافی شاپ

بنا به گفته بسیاری از صاحبان  مشاغل خصوصا  صنف غذا،یکی از مهمترین و مشکلترین بخشهای کار،بخشهای است که حضور منابع انسانی در آن نقش  پر رنگی بازی می کند.معمولا در صنعت فست فود یا کافی شاپ این سوال از دیر باز وجود داشته ، که در مرحله راه اندازی فست فود یا کافی شاپ اتخاذ استراتژی بر مبنای تجهیزات موفق تر است یا منابع انسانی.البته هر یک از استراتژی های فوق دارای مزایا و معایبی می باشد،از جمله:راه اندازی فست فود یا کافی شاپ با اتخاذ استراتژی بر مبنای تجهیزات:مزایا:
 • کاهش هزینه های جاری به صورت چشمگیر
 • عدم  وجود برخی از مسائل اداری و بهداشتی مرتبط با منابع انسانی
 • کیفیت یکسان در خروجی
 • انظباط ماشینی
 • ...
معایب:
 • هزینه اولیه بالاتر
 • ریسک بالاتر در شروع کار
 • نیاز به پرسنل ماهر تر
 • ...
راه اندازی فست فود یا کافی شاپ با اتخاذ استراتژی بر مبنای منابع انسانی:مزایا:
 • هزینه اولیه پایین تر
 • امکان وجود خلاقیت و نوآوری
 • کمک به حل معضل بیکاری در جامعه
 • ...
معایب:
 • امکان وجود تعارض بین منافع پرسنل و کارفرما
 • مشکلات عدم انطباق فرهنگی بین پرسنل و کارفرما
 • ترک کار و جابجایی فراوان
 • ....
tryytrtyr777777777777در گروه iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ)  کارشناسان خبره با ایجاد برنامه های ترکیبی حالت بهینه را طراحی می نمایند.