نقش گردش شغلی پرسنل در موفقیت فست فود

نقش گردش شغلی پرسنل در موفقیت فست فود

به طور کلی گردش شغلی یا جابجایی پرسنل دارای برخی فواید به شرح زیر می باشد:
  • باعث افزایش مهارت در پرسنل می گردد
  • سطح انگیزش را در پرسنل بالا می برد
  • هزینه غیبت پرسنل را کاهش می دهد
iranhfc