کارخانه کباب بزرگ (The Great Kabab Factory

کارخانه کباب بزرگ (The Great Kabab Factory

اگر به کباب علاقه دارید، این محل کباب های فوق العاده ای دارد که در محیطی گرم و نرم سرو می کند. این رستوران زنجیره ای می تواند در قسمت های دیگر آسیا مانند بانکوک نیز دیده شود.