کیک هویج با طعم دارچین

کیک هویج با طعم دارچین

مواد لازم٣ عد د تخم‌مرغ ٢٢٠ گرم شکر ۲/۱ ق چ وانیل ١٢۵ گرم روغن ۵٠ گرم آب ٢۵٠ گرم آرد ١ ق م بیکینگ‌پود ر ٢ عد د هویج بزرگ رند ه شد ه ٢ ق م د ارچین ۵٠ گرم گرد وی خرد شد ه خامه و پود ر قند برای تزیینطرز تهیه: نه۱٫ فر را روشن کرد ه و د ر د مای ١٨٠ د رجه سانتی‌گراد تنظیم کنید. تخم‌مرغ‌ها را با شکر و وانیل د ر یک ظرف مناسب بریزید و آنها را باهمزن برقی آنقد ر بزنید تا حجم آن د و برابر شود و رنگ مخلوط به زرد کمرنگ د رآید.۲٫ حالا روغن و آب را افزود ه و د وباره به مد ت یک د قیقه باهمزن هم بزنید.۳٫ د ر یک ظرف جد اگانه آرد و بیکینگ‌پود ر را الک کنید، سپس آن را آرام‌آرام به مخلوط اضافه کرد ه و مواد را با لیسک به‌صورت د ورانی هم بزنید تا مخلوط یکد ستی حاصل شود.۴٫ حالا باید هویج، گرد و و د ارچین را به مخلوط اضافه کنید و د وباره با لیسک هم بزنید تا مایه کیک آماد ه شود.۵٫ قالب را باکمی روغن مایع چرب کرد ه و مخلوط را د ر قالب بریزید، سپس آن را د ر فر به مد ت ۴۵ د قیقه قرار د هید تا کیک بپزد.۶٫ بعد از ۴۵ د قیقه یک سیخ چوبی را د اخل مرکز کیک فرو کنید. د رصورتی‌که کاملاً پخته باشد، هیچ ماد ه‌ای به سیخ نمی‌چسبد.۷٫ روی کیک را می‌توانید با خامه و پود ر قند تزیین کنید.