کیک پسته ای

کیک پسته ای

[recipe_list ids="recipe id" post_page="1/2/3.." taxonomy="taxonomies name" categories="category name" orderby="date/name/comment_count" order="asc/desc"]مواد لازم برای لایه زیری۳ /۲ پیمانه باد ام ۳ /۱ پیمانه پسته ۲ ق س نارگیل خرد شد ه ۳ /۱ پیمانه کشمشمواد لازم برای رویی۲ /۱ پیمانه آب ۱ پیمانه باد ام‌هند ی ۲ /۱ پیمانه پسته ۳ /۱ پیمانه عسل ۱ ق چ وانیل ۲ /۱ پیمانه کره آب شد ه ۲ /۱ پیمانه شکلات آب شد ه مقد اری پسته برای تزیینطرز تهیه:۱٫ برای تهیه لایه زیری، همه مواد را داخل ظرف غذا ساز بریزید تا کاملاً با هم مخلوط شوند و مواد حالت خمیری شکل شوند. خمیر را داخل قالب کمربندی که داخل آن کاغذ روغنی انداخته‌اید، بریزید و آن را داخل قالب پهن کنید. قالب را داخل یخچال قرار دهید تا خودش را بگیرد.۲٫ برای تهیه لایه رویی، همه مواد را داخل ظرف غذا ساز بریزید و صبر کنید تا مواد با هم مخلوط شده و مایه یکدستی حاصل شود. مایه را داخل قالب روی لایه پایینی بریزید و قالب را دوباره داخل یخچال قرار دهید تا مواد کاملا خودش را بگیرند.۳٫ بعدازآنکه کیک سفت شد، آن را از با شکلات آب شده و مقداری پسته تزیین کنید. کیک را دوباره داخل یخچال قرار دهید تا شکلات سفت شود، سپس آن را سرو کنید.