ماه: ژانویه 2013

چرا در صنعت غذا سرمایه گذاری کنیم

چرا در صنعت غذا سرمایه گذاری کنیم مهندس حسینی www.iranhfc.com چرا صنعت رستوران قانونی فروش نقدی تقریبا زود بازده ارزش افزوده مناسب حجم ایجاد اشتغال بالا جزمشاغل پیچیده نیست ریسک برگشت سرمایه پایین گردش مالی بالا به تناسب سرمایه گذاری   Iranhfc تحصیلات مرتبط تجربه دانش گسترده اعتماد سازی مراحل راه اندازی تدوین استراتژی انتخاب […]