Month: مهر ۱۳۹۳

مراحل ایجاد پذیرش برای غذاهای جدید در فست فود

گاها فست فودهای حرفه ای بعد از کسب موفقیت نسبی در زمینه بازاریابی و مارکتینگ،تصمیم به ارتقا منو خود می گیرند. ابتدا به ساکن لازم است تعریفی نسبی از پذیرش را  داشته باشیم: پذیرش(فرایند پذیرفتن):یک فرایند ذهنی که فرد پس از آگاهی از یک محصول جدید تا پذیرش نهایی از آن می گذرد.که این کلید […]