دسته: مقالات فست فود

آشنایی با شرایط رشد میکروارگانیسم ها

رعایت بهداشت در رستوران و فست فود بسیار بسیار مهم است. رعایت بهداشت رستوران و فست و فود به بهداشت فردی پرسنل، بهداشت آشپزخانه و محیط، بهداشت در انبار مواد غذایی و یخچال، بهداشت مواد غذایی، بهداشت تجهیزات ولوازم کار، و… تقسیم بندی می شود.

مواردی که قبل از راه اندازی یک رستوران باید بدانیم

 یک فست فود شامل یک مدل کسب و کار است که در خدمت مواد غذایی آماده که شامل ساندویچ ، همبرگر و … می شود. شما می توانید انتخاب کنید که فست فودتان شامل کدام یک از خط تولید باشد و یا شامل تمام خطوط گردد.