Tag: آشپز

ویژگی ها و وظایف سر آشپز رستوران

ویژگی ها و وظایف سر آشپز رستوران ویژگی ها و وظایف سر آشپز رستوران آشپز یکی از کلیدی ترین و مهم ترین پرسنل یک رستوران می باشد. زیرا طعم و کیفیت غذا مهم ترین آیتم در راه اندازی رستوران و جلب رضایت مشتری می باشد.  در تعریف کلی شف یا سرآشپز شخصی است که بر […]