Tag: آموزش باز کردن خمیر پیتزا

آموزش باز کردن خمیر پیتزا

آموزش باز کردن خمیر پیتزا آموزش باز کردن خمیر پیتزا اینکه یاد بگیریم پیتزارو تو خونه درست کنیم هم به صرفه تره و هم از سلامتش مطمئن تریم. مهمترین قسمتش هم تهیه خمیر و باز کردن اون هست.  پیتزا غذایی است که می توان ادعا کرد همه افراد، بزرگ و کوچک، پیر و جوان آن […]