Tag: آیین مهمانداری در رستوران

آیین مهمانداری در رستوران

آیین مهمانداری در رستوران یک نفر باید وظیفه ی ایستادن در کنار درب ورودی را داشته باشد و در هنگام ورود مشتریان با خوشرویی آن ها را راهنمایی کند. بهتر است یک بخش کوچک و جداگانه به همراه تعدادی صندلی به عنوان سالن انتظار در نظر گرفته شود تا مشتریان در حال انتظار موجب شلوغی […]