Tag: ارتباطات در فست فود

ارتباطات در فست فود

ارتباطات در فست فود ارتباطات در فست فود هنر انتقال اثر بخش پیام، یکی از مهمترین شرایط لازم برای مدیران موفق در فست فود ها می باشد.  شما به عنوان یک مدیر فست فود ناچار به برقرای ارتباط های یک جانبه و دو جانبه با مشتریان ، تامین کنندگان و پرسنل و سایر ذی نفعان […]