Tag: بحران در آشپزخانه

انواع بحران درفست فود

ممکن است پرسنل شما به موقع سر کار حاضر نشوند: گاها برخی پرسنل فست فود بدون اطلاع قبلی غیبت می کنند که اگر تعداد آنها بالا برود مشکلاتی اساسی برای فست فود پیش خواهد آمد که این مهم در روزهای شلوغ تاثیر بیشتری دارد.