Tag: برنج قهوه ای جایگزین برنج سفید

برنج قهوه ای جایگزین برنج سفید

رای تهیه ی برنج قهوه ای، هنگامی که برنج در حالت شلتوک و دانه ی کامل از مزرعه برداشت می شود، به آن با آب داغ یا بخار آب، حرارت داده می شود. و با این حرارت ویتامین ها و املاح موجود در داخل پوسته، به مغز برنج منتقل می شوند.