Tag: برنج

درباره ی کربوهیدرات چه می دانید؟

وظیفه ی اصلی کربوهیدرات که یکی از عناصر اصلی غذایی مورد نیاز بدن می باشد، تامین انرژی مورد نیاز بدن است. دستگاه گوارش کربوهیدرات را که از طریق مصرف مواد غذایی به دست می آورد را به گلوکز (قند خون) تبدیل می کند.

برنج قهوه ای جایگزین برنج سفید

رای تهیه ی برنج قهوه ای، هنگامی که برنج در حالت شلتوک و دانه ی کامل از مزرعه برداشت می شود، به آن با آب داغ یا بخار آب، حرارت داده می شود. و با این حرارت ویتامین ها و املاح موجود در داخل پوسته، به مغز برنج منتقل می شوند.