Tag: ترولی سرویس غذا

ترولی سرویس غذا

ترولی به وسیله ای اطلاق میشود که دارای ۲ یا ۴ چرخ بوده که توسط انسان بحرکت درآید.  ترولی اوایل برای حمل و نقل مسافرین بروی خطوط راه آهن مورد استفاه قرار میگرفت بطوریکه مسافر بر روی نیمکت‌های مخصوصی بنشیند که این نوع کابین دار بود و یا بدون کابین باشد و برای باربری استفاده شود. در […]