Tag: دستیاران مدیر در فست فودهای زنجیره ای

دستیاران مدیر در فست فودهای زنجیره ای

به طور معمول یک مدیر در حالی که تفکر گسترش فعالیت های خود را بصورت زنجیره ای در سر دارد باید با استخدام چند دستیار مدیر برای کار خود استخدام نماید تا در ادامه به راحتی بتواند به کارها رسیدگی کرده و در غیاب وی نیز کسب وکار دچار مشکل خاصی نگردد.