Tag: رعایت بهداشت در رستوران

رعایت بهداشت در رستوران

رعایت بهداشت در رستوران رعایت بهداشت در رستوران رعایت بهداشت در رستوران یکی از مهمترین اصول این کار است که باید به شدت مورد توجه کارکنان و مدیریت رستوران قرار گیرد.  وجود حشره ه‏ای نظیر: سوسک، پشه یا مگس در محیط داخلی هتل ورستوران یک مشکل بزرگ برای حیثیت آن شمرده می‏شود که از دیده […]