Tag: سرمایه و درامد

چگونگی شروع یک رستوران

با افزایش تعداد مصرف کنندگان که درخواست مواد غذایی برای صرف آن دارند . تعداد عاملیت های مواد غذایی طی حدود این ۴۰ سال سر به فلک کشیده است ، اما هنوز هم بازار خدمات رسانی اینگونه از کسب و کارها وجود دارد و هرکدام بسته به نوع فعالیت و کیفیت موادغذایی خود بازار داغی دارد.