Tag: صنعت رستوران

چه فرصت ها و چه تهدیدهای در صنعت رستوران وجود دارد

در ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی حرکت های قوی و مستحکمی در صنعت رستوران داری برداشته شده است. این حرکت ها بسته به شرایط سوار موجی از تغییرات فرهنگی در امریکا به سبب خوردن مواد غذایی فست فودی شده است.