Tag: نورپردازی

انواع نور پردازی در رستوران

نور پردازی نقش مهمی در دکوراسیون داخلی و جذب مشتری یک رستوران دارد. نورپردازی می تواند یک رستوران را زیبا و جذاب و یا کسل کننده و نا خوشایند جلوه دهد. با نور پردازی می توان محیطی را بزرگتر و یا کوچکتر، سقفی را بلند تر و یا کوتاه تر، فضای محیط را رسمی و سرد و یا صمیمی و گرم، و… جلوه داد.