Tag: ویژگی ها و وظایف آشپز رستوران

ویژگی ها و وظایف سر آشپز رستوران

ویژگی ها و وظایف سر آشپز رستوران ویژگی ها و وظایف سر آشپز رستوران آشپز یکی از کلیدی ترین و مهم ترین پرسنل یک رستوران می باشد. زیرا طعم و کیفیت غذا مهم ترین آیتم در راه اندازی رستوران و جلب رضایت مشتری می باشد.  در تعریف کلی شف یا سرآشپز شخصی است که بر […]

ویژگی ها و وظایف آشپز رستوران

آشپز با استفاده از روش های مختلف انواع غذاها را آماده و تهیه می کند. در برخی از رستوران ها گروهی از آشپزها با هم همکاری می کنند و یک سرآشپز بر کار آشپزان نظارت می کند. و در برخی از رستوران ها فقط یک آشپز وظیفه ی تهیه ی غذا ها را به عهده دارد و کمک آشپز به او کمک می کند.