Tag: CRM در فست فود

CRM در فست فود

CRM در فست فود CRM در فست فود برای داشتن ارتباط موثر و کارآمد با مشتریانتان نیازمند سیستم مدیریتی سازمان یافته ای می باشید که از آن به CRM یاد می شود. در اینجا ابتدا به تعریف crm در فست فود می پردازیم. crm یک نظام استراتژیک است با هدف مشتری محوری و پوشش نیاز […]